Opinie dotyczące zdarzeń drogowych

Analizy z zakresu ruchu drogowego dają możliwość odtworzenia przebiegu kolizji lub wypadku drogowego oraz opiniować, który z uczestników ruchu zachował się niezgodnie z przepisami ruchu drogowego.
Mamy doświadczenie, wiedzę a także potrzebne oprogramowanie dające możliwość sporządzenia profesjonalnych opinii związanych z rekonstrukcją wypadków i zdarzeń drogowych.
Rekonstrukcje oraz analizy wypadków tworzymy w oparciu o system V-SIM, który pozwala stworzyć wizualizację 3D w postaci filmu, obrazującego przebieg wypadku. Analiza dzięki takim filmom staje się bardziej czytelna, zwłaszcza dla osób nie mających wiedzy z zakresu rekonstrukcji zdarzeń komunikacyjnych.

Ekspertyzy z zakresu ruchu drogowego przeprowadzamy w oparciu o licencjonowane programy:

  • RWD Potrącenie pieszego
  • RWD Zderzenia pojazdów
  • SLIBAR+ Zderzenia z udziałem pieszych i pojazdów jednośladowych
  • V-SIM 4.0 Symulacja ruchu oraz zderzeń pojazdów w 2D i 3D