Opinie Techniczne

Wykonujemy opinie techniczne dotyczące:

  • Oceny stanu technicznego pojazdów,
  • Weryfikacji oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów,
  • Ustalania danych technicznych pojazdów.
  • Pojazdów zabytkowych i unikatowych (Art. 79. ust. 4. pkt. 3, Prawa o ruchu drogowym).
  • Sporządzamy „Białe Karty” dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wnioski o
    badanie techniczne pojazdu zabytkowego dla Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów,
  • Doradztwo oraz udział przy zakupie pojazdów używanych.

Pojazdy Zabytkowe Białe Karty

vin