Wyceny

Wycena wartości pojazdów, maszyn i urządzeń wykonujemy w oparciu o licencjonowane programy:

  • Info-Ekspert i Eurotax w stanie nieuszkodzonym i uszkodzonym (samochody osobowe, motocykle, kempingowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy, rolnicze, naczepy, przyczepy).
  • Dokonujemy weryfikacji kosztorysów naprawy.
  • Do wyceny maszyn i urządzeń stosujemy podejście kosztowe i porównawcze.
  • Rekonstrukcja wypadków drogowych.
  • Wycena pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń.
  • Pojazdy zabytkowe.

Opinie oraz ekspertyzy dają możliwość udokumentowania oraz oszacowania strat szkody komunikacyjnej. Mogą być one wykorzystywane w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, przed organami państwowymi oraz w sprawach spornych dotyczących odszkodowań z racji posiadanego ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC.

Strugarka czterostronna